Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 25" Дніпровської міської ради

 

Протидія Булінгу

   Н А К А З

 

28.08.2021                                                                                                          № 159

 

Про призначення відповідального з питань

здійснення заходів у сфері запобігання та

протидії домашньому насильству та насильству

за ознакою статі у школі 

 

          Відповідно до частини третьої статті 8частини третьої статті 15 Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, частини другої статті 21-7 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №2657-VІІІ, плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.03.2016 №214, листів Міністерства освіти і науки України «Щодо організації роботи з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу» від 29.12.2018 №1/9-790, «Методичні рекомендації щодо запобіганню та протидії насильству» від 18.05.2018 №1/11-5580, з метою попередження поширення негативних явищ в учнівському середовищі, запобігання та протидії насильству та булінгу, здійснення належних заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі:

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Призначити відповідальною особою за проведення з учасниками освітнього процесу виховної роботи із запобігання домашньому насильству та булінгу заступника директора з виховної роботи Матюшенко Д.В.
 2. Розробити та затвердити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі (додаток 1).

  До 01.09.2021 р., МатюшенкоД.В.

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи МатюшенкоД.В. інформувати невідкладно директора закладу про випадки булінгу та домашнього насильства.

Постійно.

 1. Затвердити порядок подання та розгляду звернень про випадки булінгу в закладі від учнів, їх батьків, законних представників, інших осіб (додаток 2).

До 01.09..2021 р., МатюшенкоД.В.

 1. Затвердити порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб причетних до боулінгу (додаток 3)

  До 01.09.2021 р., МатюшенкоД.В.

 1. Розмістити на веб-сайті закладу наступну інформацію:
 • правила поведінки здобувачів освіти в  закладі;
 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі;
 • порядок подання та розгляду звернень про випадки боулінгу в закладі від учнів, їх батьків, законних представників, інших осіб;
 • порядок реагування на доведені випадки боулінгу та відповідальність осіб причетних до боулінгу;
 • корисні посилання для учнів, батьків, педагогічних працівників щодо протидії булінгу.

До 10.09.2021 р., МатюшенкоД.В.

 1. Контроль за виконанням наказу лишаю за собою.

 

 

Директор школи                                                                                                                О.Є.Гриценко

 

Н А К А З

07.09.2021                                                                                                           №  172

 

Про створення безпечного освітнього

середовища, формування в дітей та

учнівської молоді ціннісних життєвих навичок 

 

         Згідно Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Конвенції ООН про права дитини, наказу МОН від 09.01.2019 № 17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів середньої освіти», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» від 18.02.2018 № 2657-VIII, Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»  від 07.12.2017 № 2229, листа МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480,  методичним рекомендаціям щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами, Закону України «Протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 № 3799-І, Розпорядженням КМУ від 06.12.2019 № 56  «План   заходів на 2019-2020 з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року», на виконання Указу Президента України від 18.05.2019 № 2892019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», листа МОН Указ Президента від 13.10.2015 № 580 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020»  та наказу від 29.07.2019 № 1038 «Про внесення змін до наказу МОН від 16.06.2015 № 641», наказу МОНУ № 1646 від 28.12.2019 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України», виконання Плану заходів МОН України щодо реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» (наказу МОН України від 03.03.2016 № 214), листа МОНУ від 27.07.2017 №1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», з метою організації роботи щодо профілактики правопорушень, запобігання злочинності, безпеки життєдіяльності, попередження насильства в сім’ї над дітьми, виховання в учнів таких цінностей як толерантність, повага, порядність, гармонійне спілкування та співіснування у суспільстві, виховання поваги до Конституції держави законодавства, державних символів – Герба, Прапору, Гімну, поваги та любов до державної мови, забезпечення комфортних умов навчання та праці, створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства, з метою попередження поширення негативних явищ в учнівському середовищі

НАКАЗУЮ:

 1. Розробити та затвердити комплексний План-заходів щодо створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок (додаток додається).
 2.  Створити шкільну комісію з профілактики та розгляду випадків булінгу:
 • Гриценко О.Є., директор школи – голова комісії,
 • МатюшенкоД.В., заступник директора з навчально-виховної роботи – заступник голови комісії,
 • Гунченко Г.Я., учитель української мови та літератури, керівник методичного об’єднання класних керівників – секретар комісії,
 • Обіходенко Т.О., заступник директора з навчально-виховної роботи – член комісії,
 • Бахтіна О.М., практичний психолог – член комісії,
 • Макаренко О.М., інспектор управління служби у справах дітей – член комісії,
 • Рябцун Д.В., інспектор управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, лейтенант поліції – член комісії,
 • Представник служби у справах дітей – член комісії.
 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи МатюшенкоД.В.:
  1. Ознайомити педагогічних працівників з комплексним Планом-заходів створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок.
  2. Проводити просвітницьку роботу спільну з іншими службами з питань безпечного середовища серед учнів та підлітків.
  3. Ознайомити учнів школи правила поведінки у школі та слідкувати за їх дотриманням.

До 02.09.2021

 1. Контролювати поведінку дітей, взаємовідносини між дітьми протягом навчального року.
 2. Своєчасно виявляти батьків або осіб, що їх замінюють, які ухиляються від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо створення належних умов для життя, навчання та виховання учнів.

                                                                         Постійно.

 1. Взяти під особистий контроль виконання Плану-заходів щодо створення у безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок.

                                                                                                 Постійно

 1. Питання організації безпечного середовища тримати на постійному контролі.
 2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Обіходенко Т.О. забезпечити належний контроль за чергуванням вчителів.
 3. Педагогічним працівникам:
  1. Забезпечити виконання Плану-заходів щодо створення протягом навчального року безпечного освітнього середовища, формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок в школі.
  2. Формувати  в  учасників освітнього процесу толерантне ставлення один до одного.

                                                                               Постійно

 1. Уникати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження їхньої честі, гідності та інших форм насильства (фізичного або психічного).

Постійно

 1. Терміново інформувати адміністрацію школи  про будь-які випадки неправомірного поводження працівників або учнів до інших учнів.
 2. Використовувати різноманітні методи роботи для профілактики булінгу.
 1. Класним керівникам:
  1. Забезпечити щоденний контроль за станом кожної дитини з метою попередження проявів насильства або негативний явищ.

Постійно

 1. Створювати позитивну атмосферу в учнівському колективі.
 2. Терміново повідомляти адміністрацію школи щодо порушень правил безпечного освітнього простору.
 3. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед учнів та батьків щодо безпечного освітнього середовища через різноманітні форми роботи.
 4. Проводити разом з психологом діагностику психологічного клімату класу і виявляти дітей, які зазнали прояви булінгу зі сторони своїх однокласників.
 5. Формувати безпечний освітній простір шляхом створення позитивного мікроклімату класу, оволодіння учнями навичок безпечної поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії.
 6. При плануванні виховної роботи на 2020/2021 навчальний рік передбачити дієві заходи і форми роботи з профілактики дитячих правопорушень та безоглядності.
 7. Посилити індивідуальну роботу з учнями, схильними до правопорушень та їх батьками.
 8. Проводити години спілкування «Мобінг», «Булінг».
 9. Розробити спільно з учнями правила поведінки у класі і слідкувати за їх дотриманням.

9. Практичному психологу Бахтіній О.М.:

    9.1. Забезпечити ефективне функціонування соціально-психологічної служби з питань створення безпечного освітнього середовища.

9.2. Забезпечити здійснення моніторингу ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді.

9.3. Розробити індивідуальні програми психолого-педагогічного супроводу учнів «групи ризику».

За потребою

9.4. Здійснювати психолого-педагогічний контроль за індивідуальними та сімейними факторами, які формують у дітей схильність до агресивної поведінки та жорстокості; своєчасне виявлення учнів, схильних до агресивної поведінки, методом педагогічної і психологічної діагностики.

9.5. Забезпечити проведення соціально-психологічних досліджень серед здобувачів освіти з питань попередження насильства в сім’ї, булінгу та розробити рекомендації з питань створення безпечного освітнього середовища в школі.

9.6. Проводити спостереження за міжособистісною поведінкою учнів, проводити опитування усіх учасників освітнього процесу.

9.7. Проводити діагностику стану психологічного клімату класу і виявляти дітей, які зазнали або можуть піддаватися булінгу, мобінгу зі сторони своїх однокласників.

9.8 . Спланувати профілактично-просвітницьку роботу щодо попередження  і подолання булінгу.

9.9. Формувати безпечний освітній простір шляхом створення позитивного мікроклімату, оволодіння учнями навичок безпечної поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії.

10. Бібліотекару Пятко Т.Б.. створити в бібліотеці школи постійнодіючі тематичні виставки з питань безпечного освітнього середовища.

11. Зобов’язати вчителів та персонал школи тримати на контролі виконання даного наказу та терміново повідомляти адміністрації школи у разі виявлення порушень з питань безпечного освітнього середовища.

12. Координацію за виконанням даного наказу покласти на заступників директорів  з навчально-виховної роботи Обіходенко Т.О., МатюшенкоД.В.

13. Контроль за виконанням наказу лишаю за собою.

 

 

 

Директор школи                                                                                             О.Є.Гриценко